ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Diagnostyka  bezdechu nocnego w warunkach domowych przy użyciu przenośnego aparatu (poligrafia) 

Leczenie obturacyjnego bezdechu sennego aparatami CPAP w warunkach domowych z monitorowaniem 

(ustalanie parametrów leczenia , dobór maski)


OBTURACYJNY BEZDECH SENNY (OBS)   -   co to jest ?

Rozpoznawanie zaburzeń oddychania podczas snu w postaci bezdechów (OBS) opiera się wywiadzie lekarskim z analizą objawów klinicznych pacjenta połączonym z badaniem diagnostycznym  poligraficznym/polisomnograficznym czyli maonitorowaniem  snu. Badanie to jest bezpieczne i bezbolesne, a polega na zapisywaniu podczas snu parametrów oddychania, czynności serca, ruchów klatki piersiowej i brzucha oraz poziomu tlenu we krwi.. 

Badanie to prowadzimy przy użyciu przenośnego aparatu przystosowanego do diagnozowania zaburzeń oddechu podczas snu w warunkach domowych. W sporadycznych sytuacjach konieczne jest badanie stacjonarne w przystosowanym do tego ośrodku.

OBS jest chorobą spowodowaną powtarzającymi się epizodami zamknięcia górnych dróg oddechowych (bezdechy) lub ich zwężenia (spłycenie oddychania) na poziomie gardła, przy zachowanej pracy mięśni oddechowych. Następstwami bezdechów i spłyceń oddychania są: pogorszenie utlenowania krwi oraz przebudzenia ze snu (większość pozostaje nieuświadomiona) które powodują fragmentację snu, co jest przyczyną dziennych dolegliwości, a w połączeniu z powtarzającą się hipoksemią i nadmierną aktywnością układu współczulnego powoduje wzrost ciśnienia tętniczego z następczymi powikłaniami.

Objawy podmiotowe w ciągu dnia: senność, poranny ból głowy, zaburzenia pamięci i koncentracji, osłabienie libido, zaburzenia emocjonalne.

Objawy podmiotowe w nocy: chrapanie (głośne i nieregularne) i bezdechy, wzmożona potliwość, przebudzenia z uczuciem duszności, nykturia, kołatanie serca, suchość w jamie ustnej po przebudzeniu.

Inne: u ~70% chorych występuje nadwaga lub otyłość, ~50% nadciśnienie tętnicze.

Następstwa: OBS (nieleczony) zwiększa ryzyko: zgonu, chorób układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia, niewydolność serca oraz udar mózgu) oraz wypadku drogowego (wpływ senności dziennej)

Potwierdzenie rozpoznania za pomocą badania snu (polisomnografii, ew. poligrafii)

Leczenie

Edukacja chorych – zmiany stylu życiazmniejszenie masy ciała u osób otyłych, wszycie piłki tenisowej na plecy piżamy (by chory nie mógł spać na wznak), unikanie picia alkoholu w godzinach wieczornych, unikanie leków zmniejszających napięcie mięśni, zaprzestanie palenia papierosów.

Stale dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP i odmiany: auto-CPAP, BIPAP): metoda z wyboru w leczeniu umiarkowanego lub ciężkiego OBS, a także lekkiego OBS gdy objawy dzienne są nasilone. Istotą CPAP jest utrzymanie drożności górnych dróg oddechowych przez stałe dodatnie ciśnienie 4–20 cm H2O. 

Aparaty wewnątrzustnenajczęściej aparaty wysuwające żuchwę. Wskazania: OBS po wykluczeniu możliwości stosowania CPAP.

Leczenie operacyjne: jako uzupełnienie CPAP (septoplastyka, tonsylektomia) lub w przypadku nietolerancji (uwulopalatofaryngoplastyka, osteotomia kości gnykowej).