PULMONOLOGIA

Podstawowymi problemami z którymi zgłaszają się pacjenci są przewlekły kaszel, duszność, zmniejszenie wydolności wysiłkowej oraz zmiany na zdjęciach radiologicznych płuc.
Prowadzona diagnostyka i leczenie obejmują  choroby płuc w tym szczególnie:

Astmę oskrzelową i Przewlekłą Obturacyjną Chorobę płuc (POChP)

Infekcyjne choroby oskrzeli i płuc

Przewlekłą niewydolność oddychania

Sarkoidozę, włóknienę płuc i inne tzw.choroby śródmiąższowe płuc 

Nowotwory płuc

Płyn w jamie opłucnowej

Zatorowość płucną

Zaburzenia oddychania/Bezdechy  w czasie snu (OBS -Informacje w kolejnej zakładce)