Podstawowymi problemami z którymi zgłaszają się pacjenci są przewlekły kaszel, duszność, zmniejszenie wydolności wysiłkowej oraz zmiany na zdjęciach radiologicznych płuc. Prowadzona diagnostyka i leczenie obejmują  choroby płuc w tym szczególnie:

Astmę oskrzelową i Przewlekłą Obturacyjną Chorobę płuc (POChP)

Infekcyjne choroby oskrzeli i płuc

Przewlekłą niewydolność oddychania

Sarkoidozę, włóknienie płuc i inne tzw. choroby śródmiąższowe płuc 

Nowotwory płuc

Guzki w płucach

Płyn w jamie opłucnowej

Zatorowość płucną

oraz  Chrapanie z Zaburzeniami oddychania/Bezdechami w czasie snu   (OBS -Informacje w kolejnej zakładce)